Pedagogisch Beleidsplan

’t Boskaboutertje hecht aan een goed pedagogisch beleidsplan. We hebben ons plan voor u online gezet als pdf, zodat u het in kunt zien. Heeft u er vragen of opmerkingen over, neem dan gerust even contact op of spreek een van onze medewerkers aan.
Pedagogisch beleidsplan 2018

Inspectierapport ’t Boskaboutertje

U kunt het meest recente inspectierapport natuurlijk ook inkijken. Vragen? We horen het graag.

Regelement Oudercommissie

U kunt online het Regelement van de oudercommissie inkijken.

Risico inventarisatie

U kunt online het Risico inventarisatie rapport 2018 inkijken.