1. De speelzaal is toegankelijk voor peuters van twee tot vier jaar.

2. De speelzaal is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30-12.00 uur. Op woensdag tot 12.15 uur.

3. Tijdens vakantieperioden is de speelzaal gesloten. Deze perioden lopen gelijk met
de vakanties van het basisonderwijs in Apeldoorn. Over het algemeen bezoekt een
kind twee- tot driemaal per week de speelzaal. De peuter wordt op de speelzaal
toegelaten zodra er plaats is. Daarbij is het tijdstip van inschrijving bepalend voor de
plaatsing (wachtlijst). Het bestuur heeft het recht in bijzondere gevallen anders te
beslissen.

4. De ouderbijdragen worden maandelijks vooraf geïncasseerd op het door u
opgegeven rekeningnummer.

5. Indien u gedurende een maand van onze Flex opvang gebruik heeft gemaakt zal dit
de opvolgende maand achteraf worden geïncasseerd, bovenop uw maandelijkse
bijdrage.

6. Bij ziekte of andere redenen van afwezigheid vernemen wij graag tijdig uw bericht
(mail info@kind055.nl). Als er sprake is van besmettelijke ziekte, dient dit zo spoedig
mogelijk te worden gemeld aan de leiding. Aan de andere ouders wordt dit dan
doorgegeven.

7. Het is in verband met ziekte, maar ook in geval van bijvoorbeeld een ongeval,
bijzonder belangrijk dat u ten alle tijden bereikbaar bent. Vanzelfsprekend houdt dit
ook in dat u de groepsleiding zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt van het wijzigen
van een of meerdere telefoonnummers.

8. De peuters krijgen in de loop van de ochtend iets te eten en te drinken. Dit (fruit en
drinken) mogen zij zelf meenemen (fruit: gelieve GEEN sinaasappel). Het meegeven
van ontbijt of ander etenswaar dan fruit en drinken is niet toegestaan.

9. De speelzaal kan geen verantwoordelijkheid dragen voor het zoekraken of
beschadigen van kleding. Het advies is het kind zo praktisch mogelijk te kleden
(denk ook aan buitenspelen; vieze kleren). De peuters bij voorkeur geen eigen
speelgoed mee laten nemen met uitzondering van een knuffel en speen. Het verzoek
is de peuter een eigen tas mee te geven met een verschoning en/of een luier. Een
ongelukje is gauw gebeurd.

10. De speelzaal is verzekerd tegen ongelukken die zich tijdens de speeluren kunnen
voordoen.

11. Brengen van uw kind(eren) is tussen 8.30 en 9.00 uur. In verband met
voorbereidingen verzoeken wij u op vriendelijk wijze, met klem, om niet VOOR
8.30 uur of NA 9.00 uur uw kind te brengen. Dit gelijke principe geldt voor ophalen
tussen 11.30 en 12.00 uur (woensdag 11.30 en 12.15 uur). Wij rekenen op uw
begrip hiervoor! Ervaring leert dat vaak dezelfde ouders min of meer deze regel naar
eigen inzicht willen invullen. Indien dit vaker dan 3 keer per maand aan de orde is
(overmacht laten we graag buiten beschouwing), dan is de stichting gerechtigd hier
onkosten voor in rekening te brengen (euro 15,– per incident).

12. Bij aankomst op de peuterspeelzaal moet uw kind worden overgedragen aan de
peuterleidster of helpster en neemt de ouder afscheid van het kind. Bij het ophalen
laat de ouder de peuterleidster of helpster weten, dat zij het kind meeneemt. Indien
een “vreemde” het kind haalt, dient deze meerderjarig te zijn én moet dit bij de
leidster bekend zijn.

13. In het kader van bijscholing is het personeel verplicht trainingen te volgen en te
herhalen. Het kan zijn dat de peuterspeelzaal hierdoor 1 of meer dagdelen gesloten
zal zijn. Dit zal ruim van tevoren naar u gecommuniceerd worden. Het bestuur streeft
ernaar dit geheel te voorkomen.

14. Voordat een kind definitief komt spelen, kan het vrijblijvend van tevoren samen met
de ouder een kijkje komen nemen, in overleg met de peuterleidster[s].

15. Na het buitenspelen zet het kind het buitenspeelgoed bij de schuur.

16. De naam van uw kind dient in/op de jas, beker, deksel en tas te staan vermeld.

17. Mededelingen staan op het magnetenbord naast de deur op hangen op de deur.

18. Controleer de luiertas voordat u weg gaat. Uw kind kan niet worden verschoond
wanneer deze leeg is!

19. wanneer uw kind jarig is en zijn/haar verjaardag wilt vieren dient u dit van tevoren met
de groepsleiding te bespreken.

20. In gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het
stichtingsbestuur.

21. De eerste keer dat uw kind bij de opvang komt, zal hij/zij vanzelfsprekend moeten wennen aan de nieuwe omgeving, de leid(st)er, en de andere kindjes. Bij de een gaat dit vlot, bij een ander kindje kan dit wat langer duren. Dit is heel normaal. Indien een kind overduidelijk nog niet toe is aan de peuteropvang, dan zullen we dit in onderling overleg met de ouders kortsluiten. Het kan in bepaalde situaties beter zijn de opvang voor bepaalde tijd op te schorten. Houd u in dit kader wel rekening met de opzegtermijn van 1 maand.